BAILE DEPORTIVO

Un arte, un deporte, unha disciplina, unha actitude…

  • Centro Evaluador de Grados
  • Entrenadora coa máxima titulación

Centro autorizado oficial Evaluador de Grados de Evolucion Deportiva en Baile.

Ó tratarse dun deporte con tan alto contido técnico, é posible a cuantificación desos coñecementos, polo que se establecen dende a FEBD e o IINS, unhas exixencias de examen a superar para a obtención de un grado, que ó igual que na maioria dos deportes, se distinguen por cores. Esta formación gradual dos deportistas, é un requisito para acceder as formacións oficiais de Instructor e Entrenador da FEBD.

  • Club Federado, con un equipo de competición e pre-competición, participando nas probas do Ranking Nacional da FEBD e Campionatos de España.
  • Os entrenamentos teñen unha frecuencia e duración distinta dependendo do nivel.

Trato cercano e profesional

Creamos fai 22 anos a escola Arte e Movemento en Cee, na Costa da Morte, porque somos de aquí, nos gusta a nosa xente e aquí somos felices. Durante anos compaxinamos a competición nacional e internacional como parella de Baile Deportivo, coa ensinanza. Pero nunca paramos de formarnos, porque somos os primerios en respetar o noso traballo e o dos nosos alumnos.

Queremos que o deportista sexa feliz, disfrute co Baile Deportivo e logre os seus obxetivos: 

  • Certificando gradualmente o seu nivel de baile segundo a especialidade practicada.
  • Entrenando e formándose para a competición nacional, na sua especialidad.

A partir de 3 anos ¡Infórmate!