CLUB ARTE E MOVEMENTO

Único Clube federado de Taekwondo e Baile Deportivo da Costa da Morte
Sedes en Cee, Carnota e Santa Comba

sumando éxitos

+

Licencias Federativas

HISTORIA

O Clube Arte e Movemento, formouse no 2011, para darlle apoio federativO a tódolos deportistas da comarca, que decidisen coller o camiño da competición, nas modalidades de Baile Deportivo e Taekwondo.

O Clube está rexistrado no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia co nº 10310 e practica duas modalidades : Baile Deportivo e Taekwondo.

En Baile Deportivo, o clube ten licencia en vigor coa Federacion Española de Baile Deportivo. www.febd.es

Os técnicos responsables do clube, son Juan Carlos Diaz Villar e Mª Graciela Toba Rodriguez, e teñen a máxima titulación federativa na especialidade de latinos, estandard, caribeños e hip hop. Ademáis tamén son xuices.

En Taekwondo, o clube ten a licencia en vigor coa Federación Galega de Taekwondo. www.taekwondogalego.com

Juan Carlos Diaz é O técnico responsable do clube e ten a titulación de Tecnico Deportivo nivel 2 .

Durante esta temporada son 63 os deportistas do clube con licencia da FEBD e 130 os que teñen licencia na Real Federación Española de Taekwondo

BAILE
(Competición)

Cristian & Mélani

22 anos ADULTO 1 Latinos B Standard B

Vicente & Laura

17 e 16 anos YOUTH Latinos C Standard C
Caribeños A

Alberto & Mar

17 e 18 anos YOUTH Latinos T1 Standard T1

Alberto & Noelia

17 anos YOUTH Caribeños A

Cristian & Patricia

20 e 25 anos ADULTO 1 Caribeños A

Raul & Ainhoa

17 e 16 anos YOUTH Caribeños B1

Ivan & Maria

16 e 15 anos YOTUH Latinos T1 Standard T2

Nacho & Iria

13 anos JUNIOR 1 T2 Combinada Lat - Std

Brais e Maria

16 e 15 anos
YOUTH
Latinos T2 Standard T2

TAEKWONDO
(Competición)

Anxo Fernández

19 anos Cinto Negro

Gonzalo Martínez

39 anos Cinto Marrón

Andrea García

15 anos Cinto Marrón

Carla Martínez

11 anos Cinto Marrón

Samuel Méndez

13 anos Cinto Marrón

Anxo Méndez

15 anos Cinto Marrón

Xoel De la Iglesia

13 anos Cinto Marrón

Bistra Ivanova

13 anos Cinto Marrón

Andrea Blanco

12 anos Cinto Azul

Diego Fernández

13 anos Cinto Azul

BAILE
(Pre-Competición)

CARIBBEAN SHOW DANCE

Under 15

Sergio e Daniela

9 e 8 anos JUVENIL 1 G

Edgar e Ashley

9 e 8 anos JUVENL 1 G

Berto e María

9 e 8 anos JUVENIL 1 G

Andrés e María

13 anos
JUNIOR 1 G

TAEKWONDO
(Pre-Competición)

Miriam Carreira

12 anos Cinto Azul

Zaira Domínguez

13 anos Cinto Marrón

Manuel Alonso

20 años Cinto Marrón

DOCUMENTACIÓN

PUBLICACIÓNS

Club con Licencia FGT, FEBD e Selo Platino

Menú de cierre