CLUB ARTE E MOVEMENTO

Único Clube federado de Taekwondo e Baile Deportivo da Costa da Morte
Sedes en Cee, Carnota e Santa Comba

sumando éxitos

+

Licencias Federativas

17 e 16 anos YOUTH Latinos 1t Standard 1t

HISTORIA

O Clube Arte e Movemento, formouse no 2011, para darlle apoio federativo a tódolos deportistas da comarca, que decidisen escoller o camiño da competición, nas modalidades de Baile Deportivo e Taekwondo.

O Clube está rexistrado no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia co nº 10310 e practica duas modalidades : Baile Deportivo e Taekwondo.

En Baile Deportivo, o clube ten licencia en vigor coa Federacion Española de Baile Deportivo. www.febd.es

Os técnicos responsables do clube, son Juan Carlos Diaz Villar e Mª Graciela Toba Rodriguez, e teñen a máxima titulación federativa na especialidade de latinos, estandard, caribeños e hip hop. Son ademáis xuices internacionales de Bailes Latinos, Standard e Caribeños.En Taekwondo, o clube ten a licencia en vigor coa Federación Galega de Taekwondo. www.taekwondogalego.com

Juan Carlos Diaz é o técnico responsable do clube e ten a titulación de Tecnico Deportivo nivel 2 .

Durante esta temporada son 73 os deportistas do clube con licencia da FEBD e 114 os que teñen licencia na Real Federación Española de Taekwondo

BAILE
(Competición)

Alberto & Mélani

18 e 23 anos ADULTO 1 Latinos B Standard B Caribeños A

Vicente & Laura

18 e 17 anos ADULTO Latinos B Standard B Caribeños A

Ivan e Gisela

17 e 16 anos YOUTH Latinos 1t Standard 1t

Brais e Maria

17 e 16 anos YOUTH Latinos 1t Standard 2t

Nacho e Iria

14 anos JUNIOR 2
Latinos 1t
Standard 1t

Andrés e Soraya

14 anos JUNIOR 2
Latinos 1t
Standard 1t

Sergio e Ashley

12 e 11 anos JUNIOR 1 Combinada T2 Lat-Std

André e Inés

10 e 8 anos JUVENIL 2 Combinada T2 Lat-Std

Raul e Serena

8 e 6 anos JUVENIL 1 Combinada T2 Lat-Std

Raul e Ainhoa

18 e 17 anos ADULTO 1 Caribeños B1

Iván e Noelia

17 anos YOUTH Caribeños B2

Vicente e Alberto

18 anos OVER 16 Salsa Shine Duo Unica

Mélani e Laura

24 e 17 anos OVER 16 Salsa Shine Duo Única

Gisela e Lucia

16 e 13 anos OVER 16 Salsa Shine Duo Única

Alba e Noelia

17 anos OVER 16 Salsa Shine Duo C

Alba e Ashley

12 e 11 anos JUNIOR Salsa Shine Duo C

Iria e Noa

15 e 13 anos JUNIOR Salsa Shine Duo C

Serena e Sara

7 e 6 anos JUVENIL 1 Salsa Shine Duo C

Alberto Martínez

18 anos OVER 16 Salsa Shine Unica

Mélani Lois

24 anos OVER 16 Salsa Shine Unica

Laura Marcote

17 anos OVER 16 Salsa Shine Unica

Gisela Fernandez

16 anos JUNIOR Salsa Shine Unica

Soraya Santos

15 anos JUNIOR Salsa Shine Unica

Lucia Pose

15 anos JUNIOR Salsa Shine Unica

Ainhoa González

17 anos OVER 16 Salsa Shine C

Noelia De la Fuente

17 anos OVER 16 Salsa Shine C

Iria Otero

15 anos JUNIOR Salsa Shine C

Alba Mourelle

12 anos JUNIOR Salsa Shine C

Ashley Sanchez

11 anos JUVENIL 2 Salsa Shine C

Sara Taboada

8 anos JUVENIL 1 Salsa Shine C

Serena Diaz

6 anos JUVENIL 1 Salsa Shine C

TAEKWONDO
(Competición)

Bistra Ivanova

16 anos Cinto Negro

Andrea Blanco

16 anos Cinto Rojo

Daniel Caamaño

10 anos Cinto Verde

Samuel Méndez

16 anos Cinto Rojo

BAILE
(Pre-Competición)

CARIBBEAN SHOW DANCE

Under 11 Clase Unica

CARIBBEAN SHOW DANCE

Under 15 Clase Unica

TAEKWONDO
(Pre-Competición)

DOCUMENTACIÓN

PUBLICACIÓNS

Club con Licencia FGT, FEBD e Selo Platino